Betonreparaties -afwerken

Betonbeschadigingen, veroorzaakt door slijtage, corroderend wapeningsstaal, mechanische belastingen, chemische aantasting en bevriezing etc, moeten zo spoedig mogelijk worden hersteld om de levensduur van de constructie te waarborgen.
Soton B.V. heeft ruime ervaring in het repareren van beton in de meest brede zin. Bij het uitvoeren van betonreparaties wordt het oude, slechte beton compleet verwijderd, waarna gerepareerd wordt met cementgebonden of twee componenten epoxy materialen. Bij betonafwerking wordt nieuw in het werk gestorte beton esthetisch opgeknapt. In de afgelopen jaren heeft ons bedrijf de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
  • reparaties van bruggen, viaducten, etc.
  • reparatie van vloeren afwerken van conusgaten
  • reparaties aan betonwanden
  • reparaties van voegovergangen
  • reparatie van prefab betonelementen
De hoogste kwaliteit wordt gewaarborgd, doordat uitsluitend met hoogwaardige, gecertificeerde producten en volgens vastgelegde procedures wordt gewerkt. Er wordt veel aandacht besteed aan:
  • het voorbehandelen van de ondergrond
  • het gebruik van de juiste hoogwaardige materialen
  • het nabehandelen van de mortel tegen uitdroging
De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens CUR-aanbeveling 118 (Reparatie van beton (handmatig verwerken, spuiten)) en KOMO BRL 3201.

Referenties