Voegen vullen (prefab bouw)

Over de hele wereld, en dus ook in Nederland, streeft men de laatste tientallen jaren naar sneller, beter en goedkoper bouwen. Daarbij wordt veelal gebruik gemaakt van prefab elementen. De naden tussen die prefab elementen kunnen om twee redenen afgedicht worden, nl.:
  • de constructie dient brandwerend te zijn
  • door het vullen van de voegen ontstaat een constructief verband tussen de elementen
Soton B.V. heeft zich gespecialiseerd in het machinaal afwerken van de voegen tussen de prefab elementen. Wij hebben een ruime ervaring opgebouwd in het dichten van de naden met krimparme tixomortel, een cementgebonden mortel met tixotrope eigenschappen. Bovendien zijn wij zeer ervaren in het aangieten en afwerken van de gains.

Referenties