Waterdichtingswerken

Boven- of ondergrondse structuren kunnen met waterinfiltraties te kampen krijgen door porositeit van het beton of het metselwerk. Een ander probleem is de chemische inwerking van gevaarlijke lekproducten in betonstructuren.
In de afgelopen jaren heeft Soton B.V. zich gespecialiseerd in waterkerende membraantechnieken. 
Deze membranen kenmerken zich door de hoge elasticiteit (tot 500%) en het scheuroverbruggend vermogen.
De volgende toepassingen zijn denkbaar:
 • grasdaken
 • parkeerdaken en –garages
 • bouwkundige renovaties
 • loopdekken
 • bruggen en viaducten
 • voedingsmiddelenindustrie
 • brouwerijen
 • koelruimtes
 • chemische industrie
 • goten, opvangbekkens
 • farmaceutische industrie

Referenties