Soton

Slijtlagen

Slijtlagen zijn bedoelt om de onderliggende constructie te beschermen, lang mee te gaan en anti-slip te geven aan het verkeer.Hierbij moet gedacht worden aan bruggen, op- en afritten, parkeergarages enz.
Slijtlagen kunnen aangebracht worden op betonnen, stalen en houtenondergronden en kunnen wordeningestrooid met diverse soorten, kleuren en hardheden instrooimateriaal zoals amaril, bauxiet, vuurgedroogd zand, split, gebroken grind enz. Soton heeft ervaring met diverse soorten slijtlaag producten, zowel met twee als één component materialen

Referenties