Soton

Kwaliteit & Certificering

Soton BV is sinds 1995 ISO 9001:2015 gecertificeerd. Een extra garantie voor een constante kwaliteit. Sinds het ontstaan van de VCA norm in 1994 is Soton BV VCA* gecertificeerd. Al ons uitvoerend personeel is in het bezit het diploma Basisveiligheid, terwijl alle voormannen ook het diploma veiligheid voor leidinggevenden hebben.
Soton BV hecht grote waarde aan scholing van zijn personeel en investeert in opleidingen. Zij maken gebruik van projectvoorlichting en toolbox meetings. Veiligheids-, gezondheids– en  milieuaspecten worden regelmatig geïnventariseerd en getoetst aan de geldende voortschrijdende normen.
Tenslotte bezit Soton BV het KOMO-procescertificaat EB-106 voor het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies conform de BRL 3201. De reparatietechnieken zijn handmatig repareren en injecteren.
Soton BV is tevens lid van de Stichting Landelijk Samenwerking betonreparatiebedrijven (LSVB). Deze stichting is in 1993 opgericht teneinde opleidingen voor de betonreparatiebranche te verzorgen. Goed opgeleid personeel is immers een garantie voor goede kwaliteit. Soton is een erkend leerbedrijf en begeleid ook met regelmaat betonreparateurs in opleiding.
Verder is Soton nog gecertificeerd door leveranciers als applicateur voor producten, zoals Ucrete voor chemisch resistente vloeren.